Strona BiP
Strona UMWW
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZAOFERTY PRACYOGŁOSZENIAZAMÓWIENIA PUBLICZNEWYSZUKIWANIELOGOWANIE
Jesteś na stronie:

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KALISZU

DANE TELEADRESOWE

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
ul. Łazienna 6
62-800 Kalisz
tel. (62) 765 25 01, (62) 765 25 01
fax (62) 767 23 18
e-mail: ckis@ckis.kalisz.pl
adres strony internetowej: www.ckis.kalisz.pl

Radio Centrum
ul. Częstochowska 12
62-800 Kalisz
tel. (62) 503 11 50
fax (62) 503 11 99
e-mail: radio@rc.fm
adres strony internetowej: www.rc.fm

Biuro Reklamy Radia Centrum
ul. Częstochowska 12
62-800 Kalisz
tel. (062) 503 11 92 
fax (062) 764 59 82
e-mail: reklama@rc.fm
adres strony internetowej: www.rc.fm

Dom Pracy Twórczej
Pałac Myśliwski w Antoninie
ul. Pałacowa 1
63-422 Antonin
tel./fax (062) 734 03 01 
e-mail: palacantonin@o2.pl
adres strony internetowej: www.palacantonin.pl

STATUS PRAWNY
Centrum Kultury i Sztuki  jest instytucją kultury, dla której organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego, wpisaną do rejestru instytucji kultury nr RIK 9 i posiada osobowość prawną. Osobą zarządzającą instytucją kultury i reprezentującą jest dyrektor.

Statut Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

PRZEDMIOT I CELE DZIAŁALNOŚCI
Przedmiot działania CKiS stanowią:
1. rozpoznanie, rozbudzenie i zaspokojenie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
2. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
3. promowanie interesujących zjawisk kulturalnych;
4. tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folklorystycznego 
    oraz zainteresowania wiedzą i sztuka;
5. popularyzacja społecznego ruchu kulturalnego;
6. informowanie o imprezach i wydarzeniach kulturalnych oraz społeczno-gospodarczych.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA CENTRUM KULTURY I SZTUKI

Dyrektor – Barbara Fibingier

Sekretariat 
Kierownik - Bożena Karbowiak
tel. (62) 76 52 501, e-mail: ckis@ckis.kalisz.pl

Dział Kadr
Kierownik - Krzysztof Synkowski
tel. (62) 76 52 548, e-mail: kadry@ckis.kalisz.pl

Dział Administracji i Zamówień Publicznych
Kierownik -  Maria Tylczyńska
tel. (62) 76 52 509, e-mail: administracja@ckis.kalisz.pl

Dział Transportu i Obsługi Technicznej
Kierownik -  Maria Pietraszek
tel. (62) 76 52 540, e-mail: administracja@ckis.kalisz.pl

Radio Centrum
Redaktor Naczelny -  Piotr Krysiak
tel. (62) 503 11 50, e-mail: radio@rc.fm

Biuro Reklamy Radia Centrum
tel. (62) 76 45 982, e-mail: reklama@rc.fm

Dom Pracy Twórczej w Antoninie
Kierownik -  Renata Gabriel
tel. (62) 734 83 02

Dział Finansowo-Księgowy
Gł. Księgowy Krystyna Piekarska,
tel. (62) 76 52 533, e-mail: ksiegowosc@ckis.kalisz.pl

Galeria Sztuki Współczesnej
Kierownik -  Bogusława Słopień
tel. (62) 76 52 516, e-mail: galeria@ckis.kalisz.pl

Kino Centrum
Kierownik - Marta Sowiżdzał
tel. (62) 76 52 504, e-mail: kino@ckis.kalisz.pl

Galeria w Hallu i Dział Plastyki
tel. (62) 76 52 545, e-mail: galeria@ckis.kalisz.pl

Dział Plastyki
Kierownik - Bartosz Łukaszonek
tel. (62) 76 52 535, e-mail: plastyka@ckis.kalisz.pl
Specjalista ds. Informacji i Wydawnictw
Przemysław Nowak
tel. (62) 76 52 507, e-mail: promocja@ckis.kalisz.pl
Robert Grzegorczyk
tel. (62) 76 52 507, e-mail: Grzegorczyk@ckis.kalisz.pl

Strona : 1  
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji : Sławomira Piasecka
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Administrator BIP Tomasz Spychalski ,  2012-08-14 16:42:05
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: TomaszSpychalski , 2008-03-28 15:48:02
- zaakceptowanie treści informacji: Administrator BIP Tomasz Spychalski , 2012-08-14 16:42:10

Drukuj
Stronę odwiedzono 17334 razy.