Strona BiP
Strona UMWW
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZAOFERTY PRACYOGŁOSZENIAZAMÓWIENIA PUBLICZNEWYSZUKIWANIELOGOWANIE
Jesteś na stronie:

Zespół Szkół Medycznych w Koninie

Adres:
ul. Przemysłowa 4
62-510 Konin
Dyrektor:
Wojciech Szymczak
 
O r g a n y  s z k o ł y
a) Dyrektor szkoły
b) Rada pedagogiczna
c) Rada słuchaczy
 
Podmiot działalności i kompetencjach.
a) Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Medycznych z siedzibą w Koninie, ul. Przemysłowa 4.
Szkoła nosi imię Karola Marcinkowskiego, nadane dnia 16 czerwca 1979r.
b) szkoła kształci w kierunkach medycznych
c) organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego
d) organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.
W skład Zespołu wchodzą:
a) Szkoła Policealna, która jest szkołą medyczną na podbudowie: liceum ogólnokształcącego
i technikum uzupełniającego
b) Szkoła Pomaturalna
c) Szkoła kształci w zawodach:
- pielęgniarka
- technik fizjoterapii
- terapeuta zajęciowy
- ratownik medyczny
- dietetyk
 Szkoła prowadzi internat.

Struktura własnościowa i majątkowa.
a) szkoła jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu województwa wielkopolskiego.
b) Szkoła jest własnością Województwa Wielkopolskiego położoną w Koninie, przy ulicy
Przemysłowej 7 oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Glinka, arkusz mapy 2 działka nr 396 o pow. 1.9759 ha zapisaną w księdze wieczystej KW 7872 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Koninie.
Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.07.2002r. Nr DG. IV. 7014/02 przekazano w trwały Zarząd na cele związane z prowadzeniem działalności oświatowej.
Trwały Zarząd ustanowiono na czas nie oznaczony.
 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw.
        
Wszystkie sprawy zewnętrzne wpływają do sekretarza szkoły, ewidencjonowane są w dzienniku pism przychodzących i kierowane są do odpowiednich komórek organizacyjnych. Sprawy wewnątrz jednostki kierowane są do odpowiednich komórek organizacyjnych, w przypadku spraw spornych do dyrektora jednostki.
 
Ewidencja o archiwach i zasadach ich ewidencjonowania.
a) dokumentacja egzaminu dojrzałości oraz egzaminów z przygotowania zawodowego,
zestawy pytań znajdują się w rejestrze pism poufnych, który jest przechowywany  w archiwum szkoły.
b) w archiwum  szkolnym znajdują się:
- arkusze ocen absolwentów
- teczki z dokumentacją uczniów
- główna księga ewidencjonowania uczniów
- księga absolwentów.
Odpowiedzialna za udostępnienie dokumentów jest sekretarz szkoły.
 

 

S T A T U T-Zespołu Szkól Medycznych w Koninie.doc
REGULAMIN PRACY-Zespołu Szkół Medycznych w Koninie.doc
Strona : 1  
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji : Jacek Bartkowiak
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Administrator ,  2007-01-17 12:52:59.0
- zaakceptowanie treści informacji: TomaszSpychalski , 2007-01-17 12:53:08
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: TomaszSpychalski , 2007-01-17 12:53:08

Drukuj
Stronę odwiedzono 2656 razy.